“Reduce, Reuse, Recycle”- parteneriat strategic Erasmus+ la final

În perioada 14 -19 mai 2017 a avut loc o ultimă întâlnire a cadrelor didactice antrenate în parteneriatul strategic Erasmus+ intitulat ”Reduce, Reuse, Recycle”. Totodată, încheierea activităților a fost marcată și de o participare amplă a elevilor la activitățile de învățare desfășurate în Amneville-Franța cu acest prilej.  Realizat între şcoli din România, Franţa, Italia, Turcia şi Polonia, proiectul finanţat de Comisia Europeană s-a derulat pe parcursul anilor 2015-2017. Gazda întâlnirii finale de proiect a fost școala coordonatoare a parteneriatului – Colegiul „La Source” din Amneville-Franța. Palatul Copiilor Bacău a fost reprezentat de o delegaţie compusă din cinci cadre didactice şi 12 elevi – implicaţi în activităţile de proiect. Întâlnirea a avut un program intens, fiind presărată cu multe activităţi captivante şi utile în atingerea obiectivelor de proiect. Timp de cinci zile, delegațiile școlilor partenere au participat la workshop-uri, lecţii demonstrative ţinute în sălile de curs dar și la diverşi agenţi economici locali.

IMG_0497                         IMG_0515

S-au realizat sesiuni de lucru la nivel de management în care s-a analizat stadiul realizării obiectivelor proiectului, videoconferinţe cu experți, ingineri, profesori universitari, unde au fost tratate subiecte precum: gestionarea deșeurilor metalice, procesele de analiză şi tratare a apei şi a solurilor,  prezentarea echipamentului geotermal deținut de o stațiune termală, a posibilităţilor de tratament şi proprietăţilor curative ale apei termale.

IMG_0873       IMG_0898

S-au expus fotografii tematice, s-au prezentat materiale audio-video efectuate de elevi in care au fost descrise activităţile realizate în fiecare țară parteneră în scopul conştientizării noțiunii de dezvoltare durabilă și a cunoaşterii şi implementării conceptului 3R.

IMG_0628IMG_0723

IMG_0709     Tema întâlnirii de proiect a fost ”Reciclarea deseurilor”, de aceea, multe din activitățile realizate au fost centrate pe cunoașterea modalităților de reciclare și gestionare a acestora și a progreselor tehnologice, pe exemple de bună practică care să arate partenerilor de proiect preocupările franțuzești din domeniu. Astfel, am efectuat vizite de documentare la o oțelarie și la o unitate de sortare și compactare a deșeurilor municipale unde am observat cum se reciclează deșeurile de metal, am înțeles cum se păstrează curățenia în comunitățile franceze, economisind în același timp resursele Planetei.

IMG_0953

IMG_1704

 

 

 

 

 

 

IMG_1742IMG_1775

 

 

 

 

 

 

În urma vizitelor de documentare la Muzeul „Haut – fourneau- U4” și la grădina ” Le jardin des traces”, am realizat schimburi de bune practici referitoare la protejarea patrimoniului industrial și la transformarea spaţiului unei vechi uzine într-o grădină relaxantă, deschisă publicului larg, care surprinde prin melanjul dintre mineral şi vegetal, culori şi nonculori, sunete şi linişte.

IMG_1070

IMG_1223

 

 

 

Am participat la o lecţie demonstrativă despre agricultura ecologică susţinută de managerul Institului European de Ecologie (o asociaţie de cercetare şi de promovare a ecologiei în special în zonele urbane), ce s-a desfasurat la Grădina Jean Marie Pelt (Parcul „La seille”), din Metz.

IMG_1425IMG_1429IMG_1476IMG_1490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoaşterea tradiţiilor locale în privinţa protejării mediului s-a realizat și în urma întâlnirilor oficiale cu primarul orașului Amneville şi cu membri ai Cosiliului Local, a meselor rotunde cu subiecte axate pe dezvoltarea sustenabilă.

IMG_1949

 

IMG_1979IMG_1960

IMG_2138

Am rămas plăcut impresionați de  Grădina Zoologică din Amneville, unde am vizionat o incredibilă reprezentaţie cu tigri „Tiger world”  şi  un spectacol atractiv cu foci și lei de mare; dar si de arhitectura clădirii și lucrările artistice expuse la Centrul Cultural „Georges-Pompidou” – o instituţie culturală originală, în întregime dedicată creaţiei moderne şi contemporane.

IMG_2179IMG_2229IMG_1559IMG_1597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatile de final, realizate în scopul celebrării programului Erasmus + au constat în plantarea de pomi de către echipajul fiecărei ţări participante şi asamblarea unui totem realizat din părţi confecţionate din materiale reciclabile de către fiecare partener în proiect, totem ce simbolizează uniunea tuturor şcolilor/ ţărilor partenere.

IMG_1632

IMG_2097_edit IMG_2141

Din perspectivă profesională, participarea la acest proiect european a adus un aport considerabil la dezvoltarea personală a elevilor și cadrelor didactice implicate, prin dobândirea unei experienţe manageriale utile, prin dezvoltarea competenţelor lingvistice, a competenţelor interpersonale, civice, interculturale şi sociale. Familiarizarea cu strategii didactice moderne, prin metode de lucru interactive, prin activităţi interdisciplinare şi transcurriculare au avut un  impact pozitiv asupra formării ca profesor. Activităţile derulate au vizat cunoaşterea ţărilor participante, posibilitatea implicării în activităţi curriculare comune, cooperarea între şcolile europene implicate în proiect. Acest lucru a întărit sentimentul de apartenenţă la o comunitate profesională (europeană), oferind oportunităţi pentru dezvoltarea profesională, posibilitatea cunoaşterii şi a comparării altor sisteme de învăţământ şi transpunerea curriculumului formal în activităţi educaţionale interesante realizate într-un cadru atractiv de învăţare atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.

Derularea acestui proiect a dus la căpătarea de deprinderi durabile atât de către elevii antrenaţi în activităţi, cât şi de către persoanelor cu care aceștia au interacționat, rude sau prieteni. Mai mult de 1000 de persoane din comunitatea băcăuană au fost conștientizate în privința gestionării adecvate a deșeurilor pe parcursul dezvoltării acestui parteneriat. Prin diseminările efectuate și prin exemplele de bună practică popularizate la nivelul comunităţii locale, aceasta va deveni tot mai conştientă de necesitatea protejării resurselor de orice fel, de obligativitatea reducerii consumului de resurse în general dar şi de necesitatea reciclării deşeurilor pe care le generăm inerent în urma activităţilor noastre zilnice.

Invităm persoanele interesate să ne viziteze în lunile următoare și să admire creația comună realizată la nivel de parteneriat din deșeuri reciclabile (așa-numitul Totem) ce se află în holul de la parter, în fața panoului informativ al proiectului. De asemenea, va putea fi  observată și colecția de fotografii europene de la etajul II care reflectă valoarea artistică a deșeurilor generate de cetățenii țărilor partenere. Imaginile surprinse de elevi, imortalizate în fotografii, au putut fi privite în integralitatea lor în Procida-Italia, Bacău-România și Amneville-Franța înainte de a fi împărțite fiecărei școli partenere pentru a fi expuse la finalul activităților, ca un îndemn la alte cooperări viitoare.

IMG_2531

Toate informațiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect din Palatul Copiilor Bacău, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.